VIRGINITAS

VIRGINITAS
VIRGINITAS
apud plerasque olim Gentes magno fuit in pretio: Unde quum legem Papiam Poppaeam sanciret Augustus, quâ Maritis praemia, caelibibus poenae constituebantur, non solum ab ea Virgines excepit Vestales: sed etiam honorem illis eundem, quem Matribus, habeti voluit. Apud Graecos quoque non nisi per Virginem Oracula fundebantur: Talis enim Delphis Pythia antiquis temporibus fuit, donce eâ ab Echecrate Thessalo violatâ, seniores feminae, annorum saltem quinquaginta, suffectae sunt, quae tamen et ipsae Virginali habitu, in memoriam vet eris vaticinandi moris, uti tenebantur, Diodor. Sic. l. 16. c. 6. Ipsum vero Dei Populum non adeo παρθενίαν ἀσκῆσαι, neque propositum Virginitatis> servandae notum habuisse, scimus; ut contra, si qua lperpetuo maneret Virgo, probro id illi verteretur et genus quoddam maledictionis censeretur: Quemadmodum et, cum in Oreste Euripidis, impura Helena Electram compellans, Virginem diuturnam appellat, v. 72.
Παρθένε μακρὸν δὴ μῆκος Η᾿λέκτρα χρόνου,
Electra, Virgo quae manes iam perdiu:
contrumeliae causâ sic illam esse locutam, Veteres observant. Hacque in re differentiam inter vetrem Populum ac novum saepe adnotant patres et causas illius explicant. Neque tamen laudandum, quod passim fieri hodie videmus, ut pars Mundi non paenitenda votum Virginitatis suscipiat magis, quam
praestet, Vestalium veterum more frustra se defendentes: Romae enim Vestaies erant saltem sex numerô, quae, virginitatem vel solâ suspicione violâssent, gravissimis suppliciis, sine ulla misericordia, afficiebantur, vivaeque defodiebantur, uti supra dictum. Augustus quoque, paganus licet Princeps, neque meliori ullâ luce illustratus, necessitatem suis lege illâ imposuit, vel caste vivendi, vel nuptias sectandi, si, inquiens, carere semper Uxoribus volueritis, sicut Sacerdotes Vestales carent viris: ergo et iisdem, quibus illae poenis, et ipsi afficiemini, si flagitium aliquod admiseritis. Nec favet ritui praefato, quod de virginibus ἐγκλείςτοις, reclusis seu conclusis, legimus Maccab. l. 2. c. 3. v. 19. ubi, tumultu ingenti Hierosolymis obortô, quod Heliodorus Urbem ingressus esset, ad Templi tehesauros inde rapiendos, de Virginibus Auctor libri ait: Αἱ δὲ κατάκλειςτοι τῶ παρθένων, αἱ μὲν συνέτρεχον ἐπὶ τοὺς πυλῶνας, αἱ δὲ ἐπὶ τὰ τείχη, τινὲς δὲ διὰ τῶ θυρίδων διέκυπτον, Virginum, quae erant conclusae, aliae ad vestibula, et poras concurrebant; aliae ad parietes, quaedam per fenestras exsertô collô prospectabant. Loquitur enim is ibi de omnibus totius Urbis puellis honestioris loci, quae educabantur in domibus Parentum et propriis sibi cubiculis, nequeprodiret oras finebantur. Docte Glossae ordinariae Auctor, virgines quae conclusae erant, i. e. de demibus Parentum non exibant, ratione verecundiae ac pudicitiae Virginalis: tamen in illa turbatione exibant, praeter morem solitum, currentes ad Oniam. Adeoque Virgines hae κατάκλειςτοι non erant Religionis causâ reclusae, sed honestiorum id Virginum perpetuum est epithetum. Olim enim apud Hebraeos, Graecos plerosque et Romanos, Virgines domi continebantur in propriis oecis, quos Graeci appellârunt Παρθενῶνας, i. e. cellas Virginales, eratque ea pars Gynaeconitidis. Idcirco et apud Graecos Poetas Virgines κατακλείςτους appellari videmus. Apud Hephaestionen, exstat hoc Lyrici Poetae fragmentum,
Η῾ πᾶις ἡ κατάκλειςτος.
Τὴν οἱ φασὶ τεκόντες.
Ε᾿μυαίου ὀαρισμοὺς
Ε῎χειν ἴσον ὀλέθρῳ
Ad quem morem forte allusit Auctor Sapientiae Syracidis, cum c. 42. v. 10. ait, θυγάτηρ πατρὶ ἀπόκρυφος ἀγρυπνία, Filia est Patri suo causa occulta vigilandi. Sed magis ad rem facit, quod Virginem Hebraei appellant Gap desc: Hebrew quasi dicas absconditam, κατάκλειςτον. Unde Hieronymus in Quaest. Hebr. Alma, inquit, quod interpretantur, abscondita, i. e. Virgo nimiâ diligentiâ custodita. Vide quae de hoc instituto pluribus scribit Philo, lib. de Legibius. Hinc et Auctor incertus Tragoediae, Christus Patien, B. Virginem rationem vitae suae explicantem introducens, ita illam loqui facit:
Πρῶτον μὲν οὖν γε κᾂν προσῇ, κᾂν μὴ σροσῇ,
Ψόγος γυναιξὶν, αὐτὸ τοῦτ᾿ ἐφέλκεται
Κακῶς ἀκούειν, εἴτις οὐκ ἔνδον μένει.
Οὗπερ πόθον παρεῖσ᾿ ἔμιμνον εν δόμοις
Εἴσω μελάθρων.
Ubi, domi se mansitâsse, ait, ne male audiret, more illarum, quae foras prodire amant. Contra scortum aliquot locis in Targumim appellatur exiens foras. Facit et huc, quod apud Graecos Scriptores θαλαμευόμεναι quoque Virgines vocantur, quod idem est cum voce κατάκλειςτοι, in thalamis enim concelusae educabantur. Chrysostomus, Homil. 1. de Anna Samuelis matre: Τῶν θαλαμενομένων παρθένων μᾶλλον ἡμῖν οἱ νέοι φυλαττέςθωσαν. Notusque est verus Euripidis in Oreste, v. 108.
Εἰς ὄχλον ἕρπειν παρθένοισιν οὐ καλόν,
Foras puellae ut prodeant, parum decet.
Apud solos Corinthios vocabulum κατάκλειςτοι aliô sensu usurpatum fuit, si vera Heychii observatio: Κατάκλειςτοι εν Κορίνθῳ ἑτᾶιραί τινες, quod de Hierodulis Veneris interpretatur Casaubonus, ex illis, quae tradit Strabo. Quemadmodum vero Virgines suas inclusas domi servabant Veteres; sic etiam Matronas illas laudabant, quae pedem domô raro efferrent. Graeci οἰκουρούσας et οἰκουρικὰς, Latini Casarias dixêre etc. Vide plura hanc in rem apud Isaac. Casaubon, Exercit. contra Baron. 1. §. 23. alibique passim, et supra, ubi nos de Graecorum Oecuria: uti de exploratione Virginitatis Gentilibus olim ustitatâ, supra ubi de Pinea corona. it. voce Sontes, ubi de gagate lapide, Taurus, de Ebionitis, Virginitatem reicientibus, suô locô.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • Sacra virginitas — Mit der Enzyklika Sacra virginitas (lat. für „heilige Jungfräulichkeit“) , vom 25. März 1954, lobt Papst Pius XII. die Menschen, die sich dem Dienste Gottes im Stande der Jungfräulichkeit weihen. Das Rundschreiben besteht aus drei großen Kapiteln …   Deutsch Wikipedia

 • девственность — (virginitas) отсутствие у данного лица половых сношений; основным признаком Д. у женщины является сохранность девственной плевы …   Большой медицинский словарь

 • Де́вственность — (virginitas) отсутствие у данного лица половых сношений; основным признаком Д. у женщины является сохранность девственной плевы …   Медицинская энциклопедия

 • virginité — [ virʒinite ] n. f. • Xe; lat. virginitas ♦ État de qqn qui n a jamais eu de rapports sexuels avec pénétration. ⇒ pucelage; vierge. « Suis je donc gardien [...] de la virginité des filles de la ville ? » (Molière). Virginité du puceau. Faire vœu… …   Encyclopédie Universelle

 • virginitate — VIRGINITÁTE, virginităţi, s.f. 1. Însuşirea unei persoane virgine (1); feciorie, castitate. 2. fig. Curăţenie morală; candoare, nevinovăţie. – Din fr. virginité, lat. virginitas, atis. Trimis de oprocopiuc, 08.04.2004. Sursa: DEX 98 VIRGINITÁTE …   Dicționar Român

 • Catholic theology of the body — is a review of historical positions and views on the role of the human body. Catholic Theology of the Body is based on the premise that the human body has its origin in God. It will be, like the body of Jesus, resurrected, transformed and taken… …   Wikipedia

 • Mary — /mair ee/, n. 1. Also called Virgin Mary. the mother of Jesus. 2. the sister of Lazarus and Martha. Luke 10:38 42; John 11:1,2. 3. See Mary, Queen of Scots. 4. (Princess Victoria Mary of Teck) 1867 1953, Queen of England 1910 36 (wife of George… …   Universalium

 • Virginität — Vir|gi|ni|tät 〈[vir ] f. 20; unz.; geh.〉 Jungfräulichkeit [<lat. virginitas „Jungfrauschaft, Jungfräulichkeit“; zu virgo, Gen. virginis „Jungfrau“] * * * Vir|gi|ni|tät, die; [lat. virginitas, zu: virgo = Jungfrau] (bildungsspr., Fachspr.):… …   Universal-Lexikon

 • Evangelischer Rat — Evangelische Räte bezeichnen in den Westkirchen jene Weisungen („Räte“), die Jesus nicht allen Jüngern gab, sondern nur denen, die er dafür berufen hielt. Sie werden als wichtige Marksteine für ein Leben in der Nachfolge Christi angesehen. Der… …   Deutsch Wikipedia

 • Humani Generis — Die Enzyklika Humani generis wurde von Papst Pius XII. am 12. August 1950 veröffentlicht. Sie gilt als letzte der vier bedeutenden theologischen Enzykliken des Pontifikats, nach Mystici corporis über die Kirche, Divino afflante Spiritu über die… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”